Mijn zus | My sister

Gepubliceerd op 31 maart 2020 om 00:03

Mijn zus.

Vorige week mocht ik een ochtend uit het leven van Nance, mijn zus, tijdens deze Corona crisis vastleggen. Zij is een interim manager bij Hero kindercentra, zij werkt dus in de zorg.

Sinds twee weken staat haar leven (en dat van directe collega’s, medewerkers, kindjes en ouders) in het teken van aanpassen aan een nieuw normaal. Iets wat zij met ongelofelijke kracht en doorzetting doen.

 

Van de 85 centra in Haarlem en omstreken, die Hero normaal gesproken draaiende houdt, zijn nu 3 noodlocaties open. Deze dag werd er in 1 van deze locaties opvang verzorgd voor 5 peuters, 3 babies en 4 BSO kindjes. Kinderen van ouders met vitale beroepen, maar ook wanneer het even niet anders kan, en er opvang nodig is buiten deze doelgroep, weigert Hero geen kindjes.

Die vitale beroepen ja, een beroep wat mijn zussie dus ook heeft. Zij zorgt, zorgt voor haar medewerkers, beantwoord eindeloos alle vragen, stelt ze gerust, leidt het werkproces in goede banen en staat ze bij waar ze kan. Diezelfde zorg heeft zij voor de ouders. Mijn zus is altijd ontzettend hands-on geweest, dat is nu niet anders. Vol overgave zet zij zich in zodat zij met haar vitale beroep er kan zijn voor al die andere mama’s en papa’s met cruciale beroepen.

 

Hulde aan mijn zussie, al haar collega’s, medewerkers, en ouders. 

Trots en liefde. 

 

__________________________________________________________________

My sister.

Last week I had the opportunity to capture a morning in the life of Nance, my sissah, during this Cororna time. She is an interim manager at ‘Hero children's center’, so she works in the care sector. Since two weeks, her life (and that of direct colleagues, employees, children and parents) has been devoted to adjust to a new normal. Something they do with incredible strength and perseverance.

 

Of the 85 centers in Haarlem and surroundings, which ‘Hero’ normally keeps running, 3 emergency locations are now open. That day, at one of these locations, care was provided for 5 toddlers, 3 babies and 4 after school children. Children of parents who work in crucial sectors, but when there is no other option and childcare is needed outside this target group, ‘Hero’ does not refuse any children.

A key worker, that's what my sister is too. She cares, takes care of employees, answers their endless questions, reassures them, guides the work process and assists them where possible. She has the same concern for the parents. My sister has always been very hands-on, something that isn’t any different now. With her essential work, she diligently dedicates herself so she can be there for all those other moms and dads who are important key workers.

 

This is a tribute to my sister, all her colleagues, employees and parents.

Proudness and love.