TRIBE

 

*english below

Afgelopen december lanceerde ik hier mijn tweede pop-up online shop ‘TRIBE’, genaamd naar een song van Jidenna.

De shop was bijna een maand online en het maakt mij ZO gelukkig om te mogen zeggen dat ‘TRIBE’ een succes was! Twaalf originele goodies, in beperkter oplage, vormgegeven door yours truly en andere Black & Brown vormgevers/makers. Voor iedereen.

Met heel mijn hart wil ik iedereen bedanken voor de complimenten, het meedenken, het delen van de shop, en natuurlijk het shoppen! Dank, dank, dank! You all are my TRIBE. 

Op naar de volgende thema online pop-up shop! En misschien ook wel ergens in het land! 😉

Aan Nance, Dana & inner circle: Jullie zijn mijn special TRIBE forever 🖤

 

In onze wereld waar uitsluiting steeds meer de norm is, hebben we onze eigenste TRIBE meer dan ooit nodig.
TRIBE. Ook wel; jouw familie, jouw mensen, jouw vrienden, jouw gemeenschap en jouw netwerk. Het zijn de mensen waarmee jij je omringt en waarbij vooral gelijkgestemdheid belangrijk is. Jouw persoonlijke veilige haven bij degenen die jou begrijpen, jou gelukkig maken en je zien! Ik wens jou de mooiste TRIBE op deze planeet!
Moge uitsluiting veranderen in meer inclusiviteit...


________________________________________________________________________

Last December I launched my second pop-up online shop 'TRIBE', named after a song by Jidenna.

The shop was online for almost a month and I am SO happy to say that 'TRIBE' was a success! Twelve original goodies, in limited editions, designed by yours truly and other designers/makers who are Black & Brown. For everyone.

 

With all my heart I want to thank everyone for the compliments, the contributions, sharing the shop online, and of course for shopping with me! Thank you, thank you , thank you! You all are my TRIBE.

On to the next theme online pop-up shop! And maybe somewhere in the country too! 😉

To Nance, Dana & my inner circle: You are my special TRIBE forever 🖤

 

In our world where exclusion is increasingly the norm, we need our very own TRIBE more than ever.
TRIBE. To me thats; your family, your people, your friends, your community and your network. It's the people you surround yourself with and where especially like-mindedness is important. Your personal safe haven with those who understand you, make you happy and see U! I wish you the most beautiful TRIBE on this planet!
May exclusion turn into more inclusiveness…
Geniet nog van mijn eigenste TRIBE playlist op Spotify. Link hieronder.  
You can still enjoy my very own TRIBE playlist at Spotify. Link below.