FREEDOM

*english below


Welkom in mijn nieuwe webwinkel genaamd ‘FREEDOM’. Dit is alweer de derde One-Month-Webshop!
Deze bestaat wederom uit 12 producten vormgegeven naar 12 persoonlijke favoriete items (in de twaalfde maand).  Ze staan voor wat mij inspireert en waar ik liefde voor heb. Sommige van deze goodies zijn ontworpen en handgemaakt door mij, en een aantal door andere Black en Brown ontwerpers/makers. Alle producten zijn uniek, in beperkte oplage, uit mijn Afrikaanse hart en ALLEEN deze maand verkrijgbaar!

Deze decemberwinkel is vernoemd naar het gelijknamige nummer van Curtis Harding en naar de quote van Nina Simone: 'I tell you what Freedom is to me, NO FEAR!'
Ik draag deze shop op aan alle vrijheidstrijders en iedereen die niet in vrijheid kan leven vanwege uiterlijk, geloof of overtuiging.

 

_________________________________________________________________________
Welcome at my new webshop winch is called ‘FREEDOM’. Which is the third One-Month-Webshop already!
Once again it consists of 12 products shaped after 12 personal favourite items (at the twelfth month). They represent what inspires me and simply love. Some of these goodies are designed and handmade by me, and some by other Black & Brown designers/makers. 
All products are unique, in limited editions, from my African heart and this month available ONLY!

This December shop is named after song of Curtis Harding and Nina Simone's quote: 'I tell you what Freedom is to me, NO FEAR!'
I dedicate this shop to all the freedomfighters and anyone who cannot live in freedom because of appearance, faith or belief.

Loads of Love Sil X


1. PHOTOGRAPHY

Het is mijn passie en grote liefde in het leven. Zoals je op mijn website kan lezen is die liefde in mijn tienerjaren ontstaan. Op een moment in mijn leven ben ik het kwijtgeraakt maar gelukkig hebben we elkaar ook weer gevonden. Mijn jaarlijkse webshop zou niet compleet zijn zonder verkoop van een aantal van mijn foto’s (zie ook elders in de shop).
Ik heb een selectie van gemaakt van foto's die voor mij in het teken staan van vrijheid.

 

It is my passion and love in life. As you can read on my website, that love started during my teenage years. At one point in my life I lost it but luckily we were reunited. My annual webshop would not be complete without selling some of my photo's (also elsewhere in the shop).

I made a selction of photo's that to me are all about freedom.

 

Photo Black Star Gate, Accra, Ghana Africa

€ 85,00

Photo Black Star Gate, Accra, Ghana Africa

€ 85,00

Photo: Black Star Gate, Accra, Ghana Africa 

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo ˇHeartshapedˇ Great Falls Park, Virginia 2022

€ 85,00

Photo ˇHeartshapedˇ Great Falls Park, Virginia 2022

€ 85,00

Foto; 'Heartshaped' Great Falls Park, Virginia 2022

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo 'Black Lives Matter protest' de Dam/ Dam square 2021

€ 85,00

Photo 'Black Lives Matter protest' de Dam/ Dam square 2021

€ 85,00

Foto; 'Black Lives Matter' De Dam/Dam Square, Amsterdam 2021

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered


2. CANDLES

Zo’n beetje mijn hele flat staat er vol mee. Kaarsen bieden mij troost, warmte en ja, ook licht, (altijd meegenomen ten tijde van een recessie).

Het branden van kaarsen voor elkaar symboliseert hoop, warmte en liefde. Het is een universeel gebaar dat terug te vinden is in culturen, religies en tradities van over de hele wereld. Een kaars branden is stil staan bij een bijzonder moment.

 

Pretty much my whole flat is filled with them. Candles offer me comfort, warmth and yes also light, (kind of handy during a recession).

Burning candles for each other symbolizes hope, warmth and love. It’s an universal gesture that can be found in cultures, religions and traditions from all over the world. Burning a candle is reflecting on a special moment. 

 

Nina Candle Yellow

€ 16,00

Nina Candle Yellow

€ 16,00

Kaars in zwarte glazen pot met Nina Simone Freedom quote
Brand tot 40uur
Geur: Tender Woods'
 

__________________

Candle in black glass pot with Nina Simone Freedom quote
Burns up to 40hrs
Scent: 'Tender Woods'

 

Nina Candle Mocca

€ 16,00

Nina Candle Mocca

€ 16,00

Kaars in zwarte glazen pot
Brand tot 40uur
Geur: 'Tender Woodsˇ

_________________

Candle in black glass pot 
Burns up to 40hrs
Scent: 'Tender Woods'

Candle HOME quote

€ 15,00

Candle HOME quote

€ 15,00

Kaars in glazen pot 
Tekst: Home
Brand tot 40uur
Geur 'Misty Harbor'

_________________

Candle in glass pot
Text: Home
Burns up to 40hrs
Scent 'Misty Harbor'

Candle Freedom Nina quote

€ 15,00

Candle Freedom Nina quote

€ 15,00

Kaars in witte glazen pot 
Tekst: Freedom
Brand tot 40uur
Geur 'Misty Harbor'

_________________

Candle in white glass pot
Text: Freedom
Burns up to 40hrs
Scent 'Misty Harbor'


Mr. Morrow hairstylist, chemist, Inventor, entrepreneur& author who helped popularize the Afro pick in the 1960s and 1970s putting the finishing touches on an Afro. 

3. BLACK HAIR 

Afro kammen
In de jaren zeventig werd de afro-kam niet alleen als versiering in het haar gedragen, maar ook als politiek statement en als teken van een gezamenlijke identiteit. Het werd een manier om nee te zeggen tegen onderdrukking en ja tegen vrijheid. Het dragen van de kam leidde tot een soort kameraadschap onder degenen wiens haar naar boven groeit en niet naar beneden.

Natuurlijk bestaat de afro kam al duizenden jaren en vindt zijn oorsprong in Afrika / Egypte en heeft een nog rijkere geschiedenis. Maar mijn fascinatie voor de kam komt uit die jaren zeventig. Ik herinner de kam met de opgeheven vuist in het haar van mijn vader, en zeker ook die met het rode en groene inklapbare handvat. 

Voor de Freedom webshop heb ik deze keer voor de afro kam met vuist, in funky kleuren gekozen. Afro kammen zijn the best, je ziet er ook altijd één terug in de logo's voor mijn One-Month-Webshop.
Ik vind het een machtig mooi en sterk symbool.

 

Afro picks
During the seventies, the afro comb was worn in the hair not only as an adornment, but also as a political emblem and a signature of a collective identity. It was recognised as a way of saying no to oppression and yes to freedom. Wearing the comb led to a kind of comradeship amongst those whose hair grows up and out, not down.

Obviously the afro comb has been around for thousands of years originated in Africa / Egypt and has an even richer history. But my fascination with the comb comes from the 1970s. I still remember the black comb with raised fist in my fathers hair, and the one with the red and green folding handle too

This time I chose the afro pick with a fist in funky colors for the Freedom webshop. Afro picks are the best, you will always see one in the logos for my One-Month-Webshop.
I just think its a powerfully beautiful and strong symbol.

 

Afro kam/pick

€ 6,00

Afro kam/pick

€ 6,00

Afrokam in funky colors! 


4. POSTCARDS

Kaarten kunnen echt  kleine kunstwerkjes zijn. Ik heb ze in een groepje aan de muur, doe ze bij een kadootje met persoonlijke boodschap en jawel zo nu en dan gaat er een postzegel op en... 'hoppah' snailmail it is!
Ik haal ze overal vandaan maar vooral uit een museumshop.


Cards can really be little works of art. I have them in a group on the wall, put them in a gift with a personal message and yes, every now and then a stamp goes on it and... 'Bob's your uncle', snailmail it is! 
I get them from everywhere but especially from any museumshop.

 

Postcard I received (and cherished) from my late cousin Charlie Adjete

Postcards

€ 6,50

Postcards

€ 6,50

Set van 3 X 2
2x Say it Loud postcard - Be proud of who you are
2x TRIBE postcard - Is all about your community
2x Freedom postcard


5. Jewelry

Deze ekster kan niet zonder haar ringen, wie mij een beetje kent, die weet dat.
Ik maakte deze collectie ringen met de onderbetaalde cacao boeren in West-Afrika (waar 70 procent van alle cacao ter wereld vandaan komt) in gedachte. Deze ringen zijn nl gegoten in diverse chocolade vormen. 

Deze boeren verdienen gemiddeld slechts een derde van het vastgestelde leefbaar inkomen. Soms ligt hun inkomen zelfs onder de absolute armoedegrens. Het gevolg is dat kinderen meewerken op de plantage in plaats van dat zij naar school kunnen gaan. Een schril contrast; de onderbetaalde cacao uit West-Afrika  tegen de vaak chique bonbon in de rest van de wereld.

 

 

 

 

This jewel-junkie can't do without her rings, anyone who knows me a little, knows that.

I made this collection of rings with the underpaid cocoa farmers in West Africa (where 70 percent of the world's cocoa comes from) in mind. These rings are cast in various chocolate shapes.
These farmers earn on average only a third of the established living income. Sometimes their income is even below the absolute poverty line. The result is that children work on the plantation instead of going to school. A stark contrast; the underpaid cocoa from West Africa against the often chic chocolate in the rest of the world.

Rings 'Not so Choclate' serie-A

€ 16,50

Rings 'Not so Choclate' serie-A

€ 16,50

Ringen handmade van Jesmonite. Verstelbaar

Rings handmade from Jesmonite. Adjustable

Rings 'Not so Chocolate' serie-1

€ 16,50

Rings 'Not so Chocolate' serie-1

€ 16,50

Ringen handmade van Jesmonite. Verstelbaar

Rings handmade from Jesmonite. Adjustable

Ringen handmade Serie-resin

€ 16,50

Ringen handmade Serie-resin

€ 16,50

Ringen handmade van giethars. Verstelbaar

Rings handmade made of resin. Adjustable


6. MUSIC

Music doesn't lie. If there is something to be changed in this world, then it can only happen through music.- Jimi Hendrix

Playlist
Een uur en nog wat minuten met 18 lievelings songs, met een beetje Freedom er in, maar het zijn vooral fijne tunes, (mijn bescheiden mening) Ik ga weer alle kanten op; van Afrobeats tot instrumentaal waar ik ook nog wat tussen in gegooid heb.
De Freedom Playlist: Enjoy!
Foto's
Muziek foto's by yourstruly in beperkte oplage, met passe-partout, gesigneerd en genummerd.


Playlist
One hour and some minutes with 18 of my darlings. A little bit of Freedom in it, but most of all the list just consists very good tunes, (in my humble opinion) Again its all over the place. From Afrobeats to instrumental and more in between.
The Freedom playlist: Enjoy! 
Photo's
Music photo's by yours truly, limited editions, with passe-partout, signed and numbered. 

Photo Bilal

€ 85,00

Photo Bilal

€ 85,00

Photo; Bilal, Amsterdam 2018

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo Yasiin Bey

€ 85,00

Photo Yasiin Bey

€ 85,00

Photo; Yasiin Bey, Antwerpen 2018

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered


7. POSTERS

 

Een aantal jaren gelden kocht ik een broche in Brooklyn New York. Het artwork hiervan vond ik wel heel toepasselijk voor deze 1-Month-Webshop, en dus besloot ik naar affiches op zoek te gaan. Dit is gelukt en nu dus in deze webshop verkrijgbaar in 2 maten: De Power to the People I Power & Equality is hier voor jouw eigenste muur. De afbeelding is gedrukt op canvas en heeft hierdoor een mooie kwaliteit.

 

A few years ago I bought a brooch in Brooklyn New York. I thought the artwork was very appropriate for this 1-Month Webshop, and so I decided to look for posters. This has been successful and its now available in this webshop in 2 sizes:
The Power to the People I Power & Equality is here for your own wall. The image is printed on canvas and therefore has a beautiful quality.

 

 

 

Poster Power to the People

€ 20,00

Poster Power to the People

€ 20,00

(Part of) my personal collection


8. SHAWLS

 

In mijn teens droeg ik er zelf een, zonder eigenlijk te weten wat voor een symbool deze shawl was en nog steeds is.
De shawl is nu actueler dan ooit. Ik vind dan ook dat deze hier in dit thema van deze shop thuishoort. De opbrengst van de Kufiya shawl zal ten goede komen aan de mensen in Gaza.


I wore one in my teens, without actually knowing what kind of symbol this scarf  was and still is. The scarf is now more topical than ever. I think it belongs here in this theme of this shop.
The proceeds of the Kufiya scarf will benefit the people in Gaza.

 

 

 

Uitverkocht

Kufiya shawl

€ 15,00
Uitverkocht

Kufiya shawl

€ 15,00

Kufiya shawl uit Marokko. Zwart / wit.

1.20 x 1.20 cm. Opbrengst komt ten goede aan Gaza.


9. NOTEBOOKS

Ik ben dol op notebooks. Stapels heb ik er en de meeste worden ook echt gebruikt. Geen leven zonder notebooks!
Ze horen ook echt in mijn 1-Month-Webshop!  Dit keer met de originele Freedom logo en een versie met de Nina quote. En hoera, dit jaar een extra bijzondere; de zelf te customizen versie met extra stickers van de twee vorige 1-Month-Webshops 'Say it Loud' & 'Tribe' met als klapper op de vuurpijl  ook nog eens 3 thema ansichtkaarten! 
Notebooks voor al jouw hersenspinsels, doodles en geheugensteuntjes. Ik hou van ze!

I love notebooks. I got loads and most of them are actually used. No life without notebooks!
They really belong in my 1 Month Webshop! This time with the original Freedom logo and a version with the Nina quote. And hooray, there's an extra special one this year; the self-customisable version with extra stickers from the two previous 1 Month Webshops 'Say it Loud' & 'Tribe' and to top it all off, 3 theme postcards!
Notebooks for all your fantasies, doodles and reminders. I love them!

Notebook Freedom

€ 13,50

Notebook Freedom

€ 13,50

Zwarte notebook 14,5 X 21cm, met Freedom logo (gelinieerd)
+ fijnschrijver in een verrassings kleur

Black notebook 14,5 X 21cm, with Freedom logo (lined pages)
+ a surprise color fineliner

Notebook Nina

€ 15,00

Notebook Nina

€ 15,00

Zwarte notebook 14,5 X 21cm, met Nina quote in geel of mokka (gelinieerd)

Black notebook 14,5 X 21cm, with Nina quote in yellow or mocca (lined pages)

Notebook customize

€ 16,50

Notebook customize

€ 16,50

Zelf te customizen Notebook (14,5 X 21cm) met:
-Extra stickers van de twee vorige 1-Month-Webshops 'Say it Loud' & 'Tribe'
-3 thema ansichtkaarten 
-Verrassings kleur fineliner


Customizable Notebook (14.5 X 21cm) with:
-Additional stickers from the two previous 1-Month-Webshops 'Say it Loud' & 'Tribe'
-3 theme postcards
-Surprise color fineliner


10. TOTE BAGS

Geen webshop zonder tote bags! En omdat de december maand er één is van geven, krijg je bij iedere aankoop een hagelwitte (van de eerste 1-Month-Webshop) tote. Gratis en voor niks! Zo ben ik.
*Zolang de voorraad strekt


No webshop without tote bags! And because December is a month of giving, you will receive a snow-white (from the first 1-Month Webshop) tote with every purchase. Free and for nothing! That's how I am.
*While supplies last


11. SOCKS

 

Onze vriendschap gaat jaren terug. Een vriendschap die zich ontwikkeld heeft onder de paraplu van creativiteit en ondernemen. Door weer en wind stonden we op designer markets met onze eigenste producten. We mochten getuige zijn van ieders ontwikkelingen op het creatieve vlak, maar zeker ook in ons persoonlijke leven. Tegenwoordig brengt Naomi met haar 'Nomi by Naomi' merk prachtige African-inspired fashion collecties terwijl zij ook als educator op het culturele vlak actief is. Ik maak een diepe buiging voor haar en vind het te cool dat ik een klein onderdeel van haar collectie mag verkopen. Sokken zijn mijn ding en ik ben verliefd op deze 'For the Culture' socks van Naomi's eigenste brand, (trouwens, ik heb haar laatste collectie gefotografeerd, yeah I did that ; )

Our friendship goes back for years. A friendship that developed under the umbrella of creativity and entrepreneurship. We did loads of designer markets with our own products, no matter the wheater. We were able to witness each others development in the creative field, but most certainly in our personal lives too. Nowadays, Naomi produces beautiful African-inspired fashion collections for her 'Nomi by Noami' brand, while she is also active as an educator in the cultural field. I take a deep bow for her and think it's so cool that I can sell a tiny part of her collection. Socks are my thing and I have a crush on these 'For the Culture' socks from Naomi's own label, (btw. I photographed her latest collection, yeah i did that ;) 

For the Culture socks I Nomi by Naomi

€ 15,00

For the Culture socks I Nomi by Naomi

€ 15,00

For the Culture socks by Nomi by Naomi. 


12. NEW YORK

New York / Brooklyn .
Zoveel liefde heb ik voor de stad en specifiek voor dit stadsdeel. Ik (of we moet ik eigenlijk zeggen, als in zus en ik) probe(e)r(en) ieder jaar 1x te gaan in augustus, Happy B'earthday to me daar! Het voelt als thuiskomen, hoe suf dat ook klinkt.
Een selectie van Spike Lee's jaarlijkse Blockparty foto's by yourstruly vind je hieronder.

 

New York / Brooklyn  
I have an intense love for the city, specifically for this borough. I (or I should say we, as in my sis and I) try to go once every year in August, Happy B'earthday to me there! It feels like coming home, no matter how lame that sounds.
A selection of Spike Lee's annual Brooklyn Blockparty photos by yourstruly can be found below.

 

Photo Spike Lee's Brooklyn Blockparty 2018

€ 85,00

Photo Spike Lee's Brooklyn Blockparty 2018

€ 85,00

Photo: Spike Lee's Brooklyn Blockparty

Size 20 X 30cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 30 X 40cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 30 X 40cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo: Headwrapping at Spike Lee's Blockparty Brooklyn NY 2018

€ 70,00

Photo: Headwrapping at Spike Lee's Blockparty Brooklyn NY 2018

€ 70,00

Photo: Headwrapping at Spike Lee's Blockparty Brooklyn NY 2018

Size 30 X 30cm
Zwart wit, mat
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd
__________________________________

Size 30 X 30 cm
Black & White, matte
Limited prints of 10
Signed & numbered