TRIBE

*english below


Mijn nieuwe webwinkel heet ‘TRIBE’, en het is de tweede One-Month-Webshop!
Deze bestaat wederom uit 12 producten vormgegeven naar 12 persoonlijke favoriete items. Ze staan voor wat mij inspireert en waar ik liefde voor heb. Sommige van deze goodies zijn ontworpen en handgemaakt door mij, en een aantal door andere Black en Brown ontwerpers/makers. Alle producten zijn uniek, in beperkte oplage, uit mijn Afrikaanse hart en ALLEEN deze maand verkrijgbaar!

Deze decemberwinkel is vernoemd naar het gelijknamige nummer van Jidenna uit 2019

In onze wereld waar uitsluiting steeds meer de norm is, hebben we onze eigenste TRIBE meer dan ooit nodig.
TRIBE. Ook wel; jouw familie, jouw mensen, jouw vrienden, jouw gemeenschap en jouw netwerk. Het zijn de mensen waarmee jij je omringt en waarbij vooral gelijkgestemdheid belangrijk is. Jouw persoonlijke veilige haven bij degenen die jou begrijpen, jou gelukkig maken en je zien! Ik wens jou de mooiste TRIBE op deze planeet!
Moge uitsluiting veranderen in meer inclusiviteit..._________________________________________________________________________
My new shop is called ‘TRIBE’, and its the second One-Month-Webshop!
Once again it consists of 12 products shaped after 12 personal favourite items. They represent what Inspires me and simply love. Some of these goodies are designed and handmade by me, and some by other Black & Brown designers/makers

All products are unique, in limited editions, from my African heart and this month available ONLY!

This December shop is named after the 2019 song of Jidenna.

In our world where exclusion is increasingly the norm, we need our very own TRIBE more than ever.
TRIBE. To me thats; your family, your people, your friends, your community and your network. It's the people you surround yourself with and where especially like-mindedness is important. Your personal safe haven with those who understand you, make you happy and see U! I wish you the most beautiful TRIBE on this planet!
May exclusion turn into more inclusiveness…


I Love my TRIBE X
Sil


1.PHOTOGRAPHY

Het is mijn passie en grote liefde in het leven. Zoals je op mijn website kan lezen is die liefde in mijn tienerjaren ontstaan. Op een moment in mijn leven ben ik het kwijtgeraakt maar gelukkig hebben we elkaar ook weer gevonden. Mijn jaarlijkse webshop zou niet compleet zijn zonder verkoop van een aantal van mijn foto’s (zie ook elders in de shop)
Ik heb een selectie van 2 gemaakt van de indrukwekkende reis die ik deze zomer heb mogen maken met mijn zus Nance naar Ghana en Togo, daar waar onze roots liggen.

 

It is my passion and love in life. As you can read on my website, that love started during my teenage years. At one point in my life I lost it but luckily we were reunited. My annual webshop would not be complete without selling some of my photos (also elsewhere in the shop)
I made a selection of 2 from the impressive trip I was able to make this summer with my sister Nance to Ghana and Togo, where our roots lie

 

Photo Black Star Gate, Accra, Ghana Africa

€ 85,00

Photo Black Star Gate, Accra, Ghana Africa

€ 85,00

Photo: Black Star Gate, Accra, Ghana Africa 

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo Accra Jamestown, Africa - Fishermen

€ 85,00

Photo Accra Jamestown, Africa - Fishermen

€ 85,00

Foto; Accra Jamestown, Africa Fisherman

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered


2. CANDLES

Zo’n beetje mijn hele flat staat er vol mee. Hierdoor ben ik heus wel eens voor heks uitgemaakt  (hmmm… karakter misschien, maar uitvoerende hekserij: ik dacht het toch van niet). Kaarsen bieden mij troost, warmte en ja ook licht, (altijd meegenomen ten tijde van een energie crisis).

‘Het branden van kaarsen voor elkaar symboliseert hoop, warmte en liefde. Het is een universeel gebaar dat terug te vinden is in culturen, religies en tradities van over de hele wereld: Een kaars branden is stil staan bij een bijzonder moment’ 

Waarom geen kaars branden voor jouw eigenste TrIbe!?

 

Pretty much my whole flat is filled with them. Because of this I have been called a witch every now and then (hmmm… character maybe, but performing witchcraft: I didn't think so). Candles offer me comfort, warmth and yes also light, (kind of handy during an energy crisis).

‘Burning candles for each other symbolizes hope, warmth and love. It’s a universal gesture that can be found in cultures, religions and traditions from all over the world: Burning a candle is reflecting on a special moment’ 

Why not light a candle for your very own TrIbe!?

 

Uitverkocht

TRIBE Candle 1

€ 15,00
Uitverkocht

TRIBE Candle 1

€ 15,00

Kaars in keramieken pot met opdruk bos 15,=
Tekst: Light a candle for your tribe
Brand tot 35uur
Lichte geur van 'Kerst' 

__________________

Candle in ceramic pot with print forrest 15,=
Text: Light a candle for your tribe
Burns up to 35 hrs
Light scent of 'X-Mas'

 

Uitverkocht

TRIBE Candle 2

€ 13,50
Uitverkocht

TRIBE Candle 2

€ 13,50

Kaars in glas 13,50
Tekst: Light a candle for your tribe
Brand tot 35uur
Lichte geur van 'Kerst' 

_________________

Candle in glass 13,50
Text: Light a candle for your tribe
Burns up to 35 hrs
Light scent of 'X-Mas'

Uitverkocht

TRIBE Candle 3

€ 12,50
Uitverkocht

TRIBE Candle 3

€ 12,50

Kaars in keramieken pot 12,50
Tekst: Light a candle for your tribe
Brand tot 35uur
Lichte geur van 'Kerst' 

_________________

Candle in ceramic pot 12,50
Text: Light a candle for your tribe
Burns up to 35 hrs
Light scent of 'X-Mas'


3. BLACK HAIR 

Afro kammen
In de jaren zeventig werd de afro-kam niet alleen als versiering in het haar gedragen, maar ook als politiek statement en als teken van een gezamenlijke identiteit. Het werd een manier om nee te zeggen tegen onderdrukking. Het dragen van de kam leidde tot een soort kameraadschap (Tribe) onder degenen wiens haar naar boven en naar buiten groeit, niet naar beneden.

Natuurlijk bestaat de afro kam al duizenden jaren en vindt zijn oorsprong in Afrika / Egypte en heeft een nog rijkere geschiedenis. Maar mijn fascinatie voor de kam komt uit die jaren zeventig. ik denk dat velen van jullie de kam met de opgeheven vuist nog wel herinneren en/of kennen, of juist die met het rode en groene inklapbare handvat. 

Speciaal voor deze webshop heb ik vanuit Accra Afrika een aantal handgemaakte afro kammen meegebracht. Zo mooi vind ik ze, vooral als symbool aan de muur of gewoon voor waar deze bedoelt is.

 

Afro picks
During the seventies, the afro comb was worn in the hair not only as an adornment, but also as a political emblem and a signature of a collective identity. It was recognised as a way of saying no to oppression. Wearing the comb led to a kind of comradeship amongst those whose hair grows up and out, not down.

Obviously the afro comb has been around for thousands of years originated in Africa / Egypt and has an even richer history. But my fascination with the comb comes from the 1970s. I think many of you still remember and/or know the black comb with raised fist, or the one with the red and green folding handle.

Especially for this years webshop I brought a number of handmade afro combs from Ghana. I think they are so beautiful, especially as a symbol on the wall or maybe you want to use it for what it is intended.

Afro kam/pick

€ 16,50

Afro kam/pick

€ 16,50

Handgemaakte houten afro kammen uit Accra/Ghana, Afrika

Handmade wooden afro picks from Accra/Ghana, Africa


4. POSTCARDS

Kaarten kunnen echt  kleine kunstwerkjes zijn. Ik heb ze in een groepje aan de muur, doe ze bij een kadootje met persoonlijke boodschap en jawel zo nu en dan gaat er een postzegel op en 'oppah' snailmail it is!

Tip: Loop eens de museum shop van het FOAM museum in Amsterdam binnen. Zulke mooie kaarten daar!


Cards can really be little works of art. I have them in a group on the wall, put them in a gift with a personal message and yes, every now and then a stamp goes on it and 'Bob's your uncle', snailmail it is! Tip: If you happen to be in Amsterdam, go and visit the museum shop of the FOAM museum. Such beautiful cards there!

 

Postcard I received (and cherished) from my late
cousin Charlie Adjete

Postcards

€ 10,00

Postcards

€ 10,00

Set van 5 
3x Vashti Harrison's magical illustrations
1x New TRIBE postcard
1x 'Say it Loud' postcard


5. Jewelry

Deze ekster kan niet zonder haar ringen en armbanden, wie mij een beetje kent, die weet dat.
Ik heb een selectie gemaakt uit mijn eigen handgemaakte ringen (BROWN2208) en ik heb een handjevol  (see what I did there) ingekocht in Accra/Ghana. Behalve de ringen heb ik ook de mooiste handgemaakte kralenarmbanden. Deze zijn speciaal uit Marokko meegenomen door one of my tribey's, Wassila. (Haar mama maakte ze vroeger ook!)

 

 

This jewel-junkie can't do without her rings and bracelets, anyone who knows me a little, knows that. I made a selection from my own handmade rings (BROWN2208) and I bought a handful (see what I did there) in Accra/Ghana. Besides the rings I also have the most beautiful handmade beaded bracelets. These were specially brought from Morocco by one of my tribey's, Wassila. (Her mom used to make them too!)

 

Ringen / Rings Black Lives Matter, Ghana Accra

€ 9,50

Ringen / Rings Black Lives Matter, Ghana Accra

€ 9,50

Ringen met Black Lives Matter tekst onder een cabochon glaasje, zilverkleurig.

Rings with Black Live Matter text under a cabochon glass, silver color.

Ring 1 doorsnede Ø 19mm
Ring 2 doorsnede Ø 22mm
Ring 3 doorsnede Ø 21mm
Ring 4 doorsnede Ø 19mm
Ring 5 doorsnede Ø 20mm

Ring Steenbok / Ibex, Accra Ghana

€ 12,50

Ring Steenbok / Ibex, Accra Ghana

€ 12,50

Accra, Ghana ring metaal zwart/metal black

Steenbok / Ibex 37mm
Doorsnede Ø 23mm

Ringen handmade BROWN2208

€ 12,50

Ringen handmade BROWN2208

€ 12,50

BROWN2208 is mijn handgemaakte collectie bestaande uit lifestyle accessoires. Deze ringen zijn hier onderdeel van.

BROWN2208 is my handmade collection of lifestyle accessories. These rings are part of this collection.

Verstelbare ringen / Adjustable rings

- Gebroken wit, porseleinen ronde schijf van 47mm met imprint van kant  
Off-white porcelain disk 47mm with lace print.

- Zwart bolletje, gegoten hars, 25mm breed en 15mm hoog
Black ball, cast resin, 25mm wide and 15mm high

- Wit bolletje met lichte glitters, gegoten hars, 25mm breed en 15mm hoog
White light glittery ball, cast resin, 25mm wide and 15mm high

 

Armband / Bracelet Marokko

€ 12,50

Armband / Bracelet Marokko

€ 12,50

Handmade armbanden uit Marokko, elastisch, set met 2 stuks
Handmade bracelets from Marocco, elastic, set of 2pcs

Photo Hand with rings

€ 85,00

Photo Hand with rings

€ 85,00

Photo print (Hudah's) hand with rings

Size 20 X 30cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 20 X 30 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered


6. MUSIC

Music doesn't lie. If there is something to be changed in this world, then it can only happen through music.- Jimi Hendrix

Playlist
Een uur en nog wat minuten met 21 lievelings uit dit jaar en van langer geleden. Van Afrobeats tot instrumentaal waar ik ook nog wat tussen gegooid heb. De Tribe Playlist: Enjoy!
Foto's
Muziek foto's by yourstruly in beperkte oplage, met passe-partout, gesigneerd en genummerd.


Playlist
One hour and some minutes with 21 of my darlings from this & other years. From Afrobeats to instrumental and more in between. The Tribe playlist: Enjoy! 
Photo's
Music photo's by yours truly, limited editions, with passe-partout, signed and numbered. 

Photo Anderson .Paak

€ 85,00

Photo Anderson .Paak

€ 85,00

Photo; Anderson .Paak, Amsterdam 2019

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo Yasiin Bey

€ 85,00

Photo Yasiin Bey

€ 85,00

Photo; Yasiin Bey, Antwerpen 2018

Size 30 X 20cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 40 X 30cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 40 X 30cm
Limited prints of 10
Signed & numbered


7. PINS

Ik ben geobsedeerd door pins. En ik heb de beste tip ever! Veel van mijn speldjes koop ik namelijk bij 'Radical Dreams' in de VS.
'Radical Dreams is een sociaal bewust accessoiremerk dat black-owned is en in 2015 werd opgericht door Shannon P, een zwarte geneeskundestudent met een passie voor sociale rechtvaardigheid en het dienen van de gemeenschap.
Haar interesse in pins begon in de zomer van 2015, maar al snel merkte ze dat er een gebrek was aan pins die zwarte mensen lieten zien of sociale uitspraken deden. Zo ontstond Radical Dreams. Hun producten zijn gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, positieve berichten en prominente figuren in de zwarte cultuur. Bovendien wordt een deel van alle opbrengsten  gedoneerd aan een maatschappelijke organisatie of initiatief.

Over het algemeen willen ze de wereld veranderen, pin voor pin.' And I LOVE that!
Hier vind je ze (En ja, ze leveren gewoon aan NL!)
www.radicaldreams.net

 

I'm obsessed with pins. And I have the best tip ever! I buy many of my pins at 'Radical Dreams' in the US.
'Radical Dreams is a socially conscious, black-owned accessory brand founded in 2015 by Shannon P., a black medical student with a passion for social justice and community service. Her interest in pins started in the summer of 2015, but she soon noticed that there was a lack of pins that showed black people or made social statements. This is how Radical Dreams was born. Their products are based on social justice, positive messages and prominent figures in black culture. In addition, part of all proceeds is donated to a social organization or initiative.

In general, they want to change the world, one pin at a time.' And I LOVE that!
Here you will find them (And yes, they deliver to NL too!)
www.radicaldreams.net

(Part of) my personal collection


8. ETUI'S

Een stuk of 3 voor mijn SD kaartjes, 2 (of meer..) met pennen, potloden gummetje etc etc, 2 in mijn tas ( 1 voor make-up, de andere voor mijn headphone, 2 voor mijn ringen, schatten en random stuff, en dan slingeren er nog een aantal in huis die ik gewoon te mooi vond en kocht zonder specifieke reden. Ok, je begrijpt me, ze horen in de webshop. Tjek deze dan; wederom meegenomen door dezelfde Wassila, die ook al die fijne kralenarmbandjes uit Marokko meebracht. Ze zijn gemaakt van overgebleven marokkaanse meubelstoffen, hoe cool is dat!? 

 

About 3 for my SD cards, 2 (or more ..) with pens, pencils eraser etc etc, 2 in my bag (1 for makeup, the other one for my headphone, 2 for my rings, treasures and random stuff, and then there are a few more lying around that I just found too beautiful and bought for no specific reason. Ok, you understand me, they belong in the webshop. Check these out, again brought to you by the same Wassila, who also brought those fine beaded bracelets from Morocco. They are made out of rest pieces of Moroccan furniture fabrics, how cool is that!?

 

Etui Marokko

€ 9,50

Etui Marokko

€ 9,50

Handgemaakt etuitje uit Marokko
Handmade etui from Marokko
+/_ 12,5 X 9 cm


9. NOTEBOOKS

Tja wat zal ik zeggen... Het is categorie etui's zeg maar. En kijk dan wat Nance & ik tegenkwamen tijdens onze reis naar Ghana en Togo; deze te leuke schriften met harde kaft.Er ontbreekt hier en daar een lijntje maar ach, who cares? Oh en natuurlijk komt er een TRIBE notebook aan! Wederom weer bedrukt door Sadija en vanaf nu verkrijgbaar!
Voor al jouw hersenspinsels, doodles en geheugensteuntjes. Ik ben dol op ze!

 

What's there to say... They are in the same category as the etui's. And look what Nance & I found during our trip to Ghana and Togo; these nice notebooks with hard cover. A line is missing here and there but oh well, who cares? Oh, and of course a TRIBE notebook is coming! Again printed by Sadija and available now! For all your fantasies, doodles and reminders. I love them!

Notebook TRIBE

€ 16,50

Notebook TRIBE

€ 16,50

Zwarte notebook met witte TRIBE logo 12,5 X 19cm, gelinieerd
Black notebook with white TRIBE logo 12,5 X 19cm, with lines

Vintage looking Notebooks Africa

€ 8,50

Vintage looking Notebooks Africa

€ 8,50

Schrift notebook met harde kaft uit Accra/Ghana, Afrika
Notebook with hard cover from Accra/Ghana Africa


10. TOTE BAGS

Geen webshop zonder tote bags! Net zoals verleden jaar weer met logo van de huidige shop bedrukt, TRIBE. Deze keer in zwart/wit en vanaf volgende week verkrijgbaar.
Je kunt ze nu pre-orderen!

No webshop without tote bags! Again, same as last year, with the current shops logo, TRIBE. This time in black and white. They will be here in my loving hands next week and you can pre-order them now!

Tote bag PRE-ORDER

€ 15,00

Tote bag PRE-ORDER

€ 15,00

Zwarte tote bag met witte TRIBE logo
Black toto bag with white TRIBE logo


11. NEW YORK

Photo by Jens Franzén

 'New York I got so much to thank you for' wordt vaak vermeld in verschillende art-pieces van 'Your Local Benny' (Benny Cruz is een NY artist). En hoe waar is dit voor mij. Zoveel liefde heb ik voor de stad (ieder jaar vind je me er weer in augustus).
Meer over het werk van Benny,  wat ik zo cool vind, vind je op zijn Instagram:: https://www.instagram.com/bennycruz/
Een selectie van NY foto's by yourstruly vind je hieronder.

 

'New York I got so much to thank you for' is often mentioned in various art-pieces of 'Your Local Benny' (Benny Cruz is a NY artist). And this is so true for me. I have an intense love for the city, wich led to the tradition to be there every single year (you will find me there in August).
More about Benny's work, which I think is so cool, you can find at his Instagram:
https://www.instagram.com/bennycruz/
A selection of NY photos by yourstruly can be found below.

 

Photo Kabelbaan / Cable car Manhattan NY

€ 85,00

Photo Kabelbaan / Cable car Manhattan NY

€ 85,00

Photo: Kabelbaan / Cable car Manhattan NY 

Size 20 X 30cm
Zwart wit, mat
Met passe-partout buitenmaat; 30 X 40cm
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd

__________________________________

Size 30 X 20 cm
Black & White, matte
With passe-partout outside size; 30 X 40cm
Limited prints of 10
Signed & numbered

Photo: Headwrapping at Spike Lee's Blockparty Brooklyn NY 2018

€ 70,00

Photo: Headwrapping at Spike Lee's Blockparty Brooklyn NY 2018

€ 70,00

Photo: Headwrapping at Spike Lee's Blockparty Brooklyn NY 2018

Size 30 X 30cm
Zwart wit, mat
Beperkte oplage van 10
Gesigneerd en genummerd
__________________________________

Size 30 X 30 cm
Black & White, matte
Limited prints of 10
Signed & numbered


12. CLONETTE DOLLS & FLOWERS

Coming soon!